top of page

Diagnostika zloženia tela pomocou InBody370S

Nevyhnutným krokom pred vytvorením individuálneho jedálnička a odporúčania pohybovej aktivity je jednoznačne analýza zloženia tela. U nášho výživového poradcu vás odvážime na váhe InBody 270, ktorá vám povie zloženie vášho tela. Dozviete sa, koľko je vo vašom tele tukov, svalov, vody (v bunkách ale aj mimo nich), percento tuku, množstvo bielkovín a mnoho ďalších informácií.Interpretácia výsledného listu z InBody270

Osobné informácie

ID vyšetrovanej osoby je priraďované automaticky. Výživový poradca môže zvoliť aj ľubovoľné ID, ktoré môže mať až niekoľko znakov.Analýza zloženia tela

Ľudské telo sa skladá z vody, proteínov, minerálnych látok a tukov. Súčet hmotností týchto stavebných látok udáva výslednú hmotnosť tela. Je dôležité udržiavať vyrovnaný pomer všetkých týchto dôležitých zložiek.Analýza Tuku Svalov

Porovnajte svoje kostrové svalstvo SMM s vašim celkovým tukom BFM. Čím viac kostrového svalstva máte, tým je vaše telo silnejšie a rýchlejšie spaľuje. Kostrové svalstvo predstavuje množstvo svalov pripojených ku kostiam. Telesný tuk je súčet podkožného a viscerálneho tuku.

Podkožný tuk sa nachádza pod kožou, zatiaľ čo viscerálny tuk sa vyskytuje v brušnej dutine a obklopuje vnútorné orgány. Je teda veľmi dôležité kontrolovať obsah tuku v tele.Analýza Obezity

Body Mass Index (BMI) je index používaný k určeniu obezity podľa výšky a hmotnosti. BMI = hmotnosť / výška2 (kg / m2).

BMI nie je na stanovenie obezity presným ukazovateľom, hoci sa stále používa. Percento telesného tuku (PBF) je percento telesného tuku v porovnaní s telesnou hmotnosťou. Táto hodnota je oproti BMI veľmi dôležitá, najmä pre určenie obezity ako takej.Segmentálna analýza svaloviny

Posudzuje, či sú svaly dostatočne vyvinuté. Hore vidíme porovnanie svalovej hmoty v kg, dole zase aktuálny stav v % k ideálnej hmotnosti v jednotlivých častiach. Veľmi presne môžeme porovnávať vyváženosť postavy.
Segmentálna analýza Tuku

Poukazuje na rozdelenie telesného tuku v jednotlivých oblastiach. Porovnáva obsah tuku v tele s ideálnou hodnotou.História zloženia Tela

Zaznamenáva históriu zmien zloženia tela. Merajte sa na prístrojoch InBody pravidelne a sledujte svoj pokrok. V grafe môžete vidieť maximálne 8 meraní na jednej časovej osi.InBody Stav

Celkový výsledok, ktorý odzrkadľuje zhodnotenie zloženia tela (svaly, tuk a voda). Ideálna hodnota je 80 bodov. Posilňujte svoje telo a dostanete sa na vyššie hodnoty.Kontrola hmotnosti

Pozrite sa, aká by mala byť vaša optimálna cieľová hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov a hmotnosť tuku.Hodnotenie Obezity

Hodnotí úroveň vašej obezity a nielen na základe BMI, ale aj na základe percentuálneho podielu vášho telesného tuku.Pomer Obvodov Pásu a Bokov

Pomer obvodov pásu a bokov (WHR) je pomer medzi našim pásom a našimi bokmi. Priamo súvisí s viscerálnym tukom.Hladina VIscerálneho Tuku

Hladina viscerálneho tuku je tuk, ktorý obklopuje vnútorné orgány v brušnej dutine. Čím viac sa pohybuje na 100 m2, tým viac sa zhoršuje váš zdravotný stav.Parametre prehľadávania

Bazálny metabolický pomer je minimálne množstvo kalórií potrebné pre vnútorné orgány a mozog. Čím je bazálny metabolizmus BMR rýchlejší, tým lepšie naše telo spaľuje.Výdaj kalórií pri cvičení

Výdaj kalórií pri cvičení sa počíta na základe vašej aktuálnej hmotnosti, v prípade, že cvičíte podľa 30 minútového priebehu.Výsledky Interpretácie QR kódu

Po naskenovaní QR kódu zistíte viac detailnejších informácií. Stačí len mať na svojom smartfóne QR skener, ktorý bezplatne stiahnete na AppStore alebo Google Play.Impedancia

Impedancia je hodnota odporu, ktorý kladie ľudské telo pri prechode elektrického prúdu v rôznych frekvenciách. Práve preto sa prístroj nazýva bioimpedančný. Na základe nameraných údajov prístroj vyhodnotí jednotlivé zložky merania. Impedancia je taktiež používaná pre výskumné účely a odborné štúdie.

Počet frekvencií sa líši v závislosti od typu prístroja. InBody používa patentované technológie DSMF-BIA.Obrovskou výhodou je, že zmeny vo vašich výsledkoch môžeme pozorovať už po pár cvičeniach, pretože prístroj InBody270 zaznamenáva i tie najmenšie odchýlky. Pri redukcii váhy je dôležité sledovať všetky zmeny, ktoré sa vo vašom tele dejú. Je to predsa zásah do organizmu, a preto by mal byť sledovaný a kontrolovaný odborníkom. Vy síce niektoré zmeny vidíte voľným okom ihneď, no nie všetky. Napríklad viscerálny tuk, ktorý je zodpovedný za ochorenia ako cukrovka, vysoký krvný tlak a infarkt nevidíte. Diagnostika prostredníctvom InBody270 presne meria tieto hodnoty a my tomu prispôsobujeme vašu stravu a cvičenie.

bottom of page